Ректорско ръководствоабв

Проф. д.и.н. Георги Велков Колев - ректор

Приемно време: сряда 10 – 12 ч.; Кабинет 111, Корпус 1

 • Кабинет: 111, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 350
 • Факс: 054 830 371
 • E-mail: rector@shu.bg

 

Проф. д-р Наталия Витанова зам. - ректор по учебна дейност и образователни политики

 • Кабинет: 109, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 350
 • E-mail: n.vitanova@shu.bg

 

Доц. д-р Стефка Калева зам. - ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ

 

 • Кабинет: 113, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 350
 • E-mail: st.kaleva@shu.bg

 

Доц. д.п.н. Наталия Павлова – зам. - ректор по научноизследователска дейност, проектна дейност и международна дейност, в т.ч. институционален ЕРАЗЪМ координатор

 • Кабинет: 108, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 350
 • E-mail: n.pavlova@shu.bg

 

Доц. д-р Константин Константинов зам. - ректор по кандидатстудентска дейност, координация със студентските органи на управление

 

Мануел Мануелян – помощник-ректор

 • Кабинет: 116б, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 495 / вътр. 106
 • Факс: 054 830 371
 • E-mail: m.manuelian@shu.bg