Прием на документи за ОКС Магистърабв

Обявено е класирането за ОКС Магистър! Записване от 24 до 28.07.2017!

 

При записване студентите представят:

  диплома за висше образование (оригинал, бакалавърска или магистърска степен). В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка (оригинал) или уверение;

диплома за средно образование;

лична карта;

квитанция за платена семестриална такса за обучение;

    снимки формат 35 x 45 мм – 3 броя;

     комплект документи за новоприети студенти, който се закупува от Университета.
 

________________________________________________________________________________________

Телефони за информация:

054 830 495
054 832 106

0894 555506

ksk@shu.bg