Съобщения и контакти – прием 2017абв

Обявено е трето окончателно класиране! Приетите на окончателното класиране се записват от 24 юли до 28 юли 2017 г. включително.

За проверка на резултат от класирането: http://shu.bg/priem/personalna-informatsiya

_____________________________________________________________

При записване новоприетите студенти представят следните доку­менти:

 1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образо­вание.

 2. Комплект документи за новоприети студенти (по образец - закупуват се от книжарницата в Корпус 1).

 3. 4 броя снимки с формат 35 х 45 мм.

 4. Оригинал и копие на лична карта.

 5. Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.

___________________________________________________

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Българска филология
 2. Английска филология
 3. Руска филология с бизнескомуникация
 4. Турска филология с бизнескомуникация
 5. Приложна германистика
 6. Приложна лингвистика (АЕРЕ)
 7. Приложна лингвистика (ТЕРЕ)
 8. Журналистика и реклама
 9. Връзки с обществеността
 10. История и география
 11. Теология
 12. Бизнес математика
 13. Бизнес информатика
 14. Компютърна информатика
 15. Компютърни информационни технологии
 16. Математика и информатика
 17. Астрономия и метеорология
 18. Медицинска химия
 19. География и регионална политика
 20. Биология и химия
 21. Биология и физика
 22. География и биология
 23. Туризъм
 24. Педагогика
 25. Начална училищна педагогика и чужд език (Английски)
 26. Специална педагогика
 27. Социална педагогика
 28. Педагогика на обучението по музика
 29. Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 30. Педагогика на обучението по техника и технологии
 31. Комуникационни и информационни системи
 32. Компютърни технологии за автоматизация на производството
 33. Инженерна логистика
 34. Системи за сигурност
 35. Геодезия
 36. Информатика и информационни технологии - Добрич

 

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит
(от ШУ или от друг университет), с оценка от матура или да се явят на изпит

на 11.08.2017 г.

Срок за подаване на документи: 24 юли – 10 август 2017 г. (вкл.)

в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен и Колеж - Добрич

__________________________________________________

Кандидатстудентска информация:

тел: 054 830 495 вътр. 250 и 260

тел: 054 832 106

GSM: 0894 555506

e-mail: ksk@shu.bg

 Страница във Фейсбук