21 май 2010 - ПАТРОНЕН ПРАЗНИК Шуменският университет - университетът на Шуменабв