Преп. Веселина Николаева Илиеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(6) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(428) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Регулиране и контрол в системата на социалните дейности" - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Социални дейности" - бакалавър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(402) "www.SocioBrains.com - Научно реферирано онлайн списание с импакт фактор, издател Дневен център за възрастни хора с ментални уврежания "Света Марина", гр. София - социален работник Столичен инспекторат, гр. София - старши инспектор" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(234) "Лятна практика Преддипломен педагогически тренинг и практикум - I част Преддипломен педагогически тренинг и практикум - II част" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(116) "социална работа, социални изследвания, социология, футурология" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(566) "2017 - Вътрешно- университетски проект "Иновации в социалната педагогика"- № РД-08-86/03.02.2017 2016 - Вътрешно- университетски проект "Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности"- № РД-08-132/08.02.2016 2015 - Вътрешно университетски проект "Иновационни практики с деца в риск", № РД-08-299/13.03.2015" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(195) "Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп.  Веселина Николаева Илиева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 400A

Телефон:

Email: v.ilieva@shu.bg

Приемно време: сряда от 9:00 ч. до 11:00 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Регулиране и контрол в системата на социалните дейности" - магистър

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Социални дейности" - бакалавър

Месторабота преди постъпване в ШУ

www.SocioBrains.com - Научно реферирано онлайн списание с импакт фактор, издател

Дневен център за възрастни хора с ментални уврежания "Света Марина", гр. София - социален работник

Столичен инспекторат, гр. София - старши инспектор

Водени лекции и/или упражнения

Лятна практика

Преддипломен педагогически тренинг и практикум - I част

Преддипломен педагогически тренинг и практикум - II част

Области на научни интереси

социална работа, социални изследвания, социология, футурология

Участия в международни и национални научни проекти

2017 - Вътрешно- университетски проект "Иновации в социалната педагогика"- № РД-08-86/03.02.2017

2016 - Вътрешно- университетски проект "Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности"- № РД-08-132/08.02.2016

2015 - Вътрешно университетски проект "Иновационни практики с деца в риск", № РД-08-299/13.03.2015

Членства в научни организации

Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Статии

2017г. - Ilieva, V., Some aspects of the protection of the child refugees in Bulgaria, SocioBrains, Issue 35, July 2017, pp. 203-208, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2017

2017г. - Ilieva, V., The social administration as specialized administration for social work , SocioBrains, Issue 29, January 2017, pp. 61-67, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2017

2017г. - lieva, V., Protection of the refugees in Bulgaria trough the national legislation, SocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 25-31, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017

2017г. - Илиева, В., Към осветляването на понятието "дете бежанец", В: "Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика", сборник научни трудове, катедра "Социална педагогика", Педагогически факултет, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 26-37, ISBN:978-619-201-211-3, Шумен, 2017

2016г. - Kolev, G., Ilieva, S., Zhechev, Zh., Yankova, M., Ilieva, V. - Longitudinal survey for the quality of the learning process among students of specialty Social activities in the period 2011 - 2015 academic years,SocioBrains, Issue 21, May 2016, pp. 1-15, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2015г. - Ilieva, V., Social issues of the children - refugees , SocioBrains, Issue 11, July 2015, pp. 81-86, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, V., Policy on Refugee Children, SocioBrains, Issue 8, April 2015, pp. 73-78, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, V., Status of the Refugees in Bulgaria, SocioBrains, Issue 6, February 2015, pp. 57-62, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, V., Conditions for Effectiveness of the Referendums in Sociologicaland Social-Psyhological Aspects, SocioBrains, Issue 5, Janyary 2015, pp. 73-77, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, V., The Referendum – Achieving the Consensus or Creating Conflict?,, SocioBrains, Issue 5, Janyary 2015, pp. 78-82, ISSN 2367-5721

2012г. - Илиева, В., Прилагане на интегриран подход при структуриране на социалните услуги за възрастни. В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Изд. на ШУ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, ISBN 978-954-577-645-8

Доклади

2017г. - Илиева, В., Социална идентификация, В: Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Том XXI D, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 81-90, ISSN 1314-6769, 2017

2016г. - Илиева, В., Иновиране в системата на социалните услуги, В: Сборник „Научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет”, с. 23-32, ISSN 1314-6769, ,,Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016

2015г. - Илиева, В., Илиева, С., Секюритизиране на социалните конфликти, експлициращи процеси в националната сигурност, Сборник научни трудове от НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” от Научна конференция „Нови предизвикателства пред системите за сигурност”, с 162-169, Шумен, 2015, ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Илиева, В., Илиева, С., Футурологичен ракурс към глобалната сигурност. Необходимост от дългосрочно прогнозиране в областта на националната сигурност на България. Сборник научни трудове от НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” от Научна конференция „Нови предизвикателства пред системите за сигурност”, с. 154-161, Шумен, 2015, ISBN 978-954-9681-65-9