Архивабв

Конкурс за главен асистент (обнародван в ДВ, бр.22/22.03.2016 г.)

Дата: 
вторник, March 22, 2016 - 12:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс за главен асистент (обнародван в ДВ, бр.22/22.03.2016 г.) в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, March 8, 2016 - 11:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика)  в катедра “Социална и специална педагогика” към Педагогическия факултет.

Конкурс за главен асистент (обнародван в ДВ, бр.14/19.02.2016 г.)

Дата: 
петък, February 19, 2016 - 11:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.) за главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.

Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.14/19.02.2016 г.)

Дата: 
петък, February 19, 2016 - 11:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.) за учебната 2015/2016 г. със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

 

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.2/08.01.2016 г.)

Дата: 
петък, January 8, 2016 - 10:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.2/08.01.2016 г.) за:

Конкурс за главен асистент (обнародван в ДВ, бр.14/19.02.2016 г.)

Дата: 
петък, February 19, 2016 - 10:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.) за главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.

Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.14/19.02.2016 г.)

Дата: 
петък, February 19, 2016 - 10:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.) за учебната 2015/2016 г. със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

 

Конкурси (обнародван в ДВ, бр.98/15.12.2015 г.)

Дата: 
вторник, December 15, 2015 - 10:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 98/15.12.2015 г) за:

Конкурс за главен асистент (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.)

Дата: 
петък, November 6, 2015 - 12:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.

Конкурс за доцент (обнародван в ДВ, бр.86/06.11.2015 г.)

Дата: 
петък, November 6, 2015 - 11:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.

Страници