Архивабв

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 83/21.10.2016 г.)

Дата: 
петък, October 21, 2016 - 09:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.83/21.10.2016 г.) за:

професор по:

Конкурси(обнародвани в ДВ,бр.64/16.08.2016 г.)

Дата: 
вторник, August 16, 2016 - 10:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.64/16.08.2016 г.) за:

професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един;

Конкурс(обнародван в ДВ,бр.64/16.08.2016 г.)

Дата: 
вторник, August 16, 2016 - 10:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” отменя (обнародвано в ДВ, бр.64/16.08.2016 г.) обнародваната обява за конкурси (ДВ, бр.47 от 2016 г.) в частта за главен асистент, както следва: „област на висше образование 1.

Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.58/26.07.2016 г.)

Дата: 
вторник, July 26, 2016 - 08:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.58/26.07.2016 г.) за учебната 2016/2017 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.58/26.07.2016 г.)

Дата: 
вторник, July 26, 2016 - 08:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.58/26.07.2016 г.) за:

доцент по:

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика);

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, July 18, 2016 - 13:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Органична химия и технология от професионално направление 4.2. Химически науки в катедра “Органична химия и технология” към Факултета по природни науки.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, July 5, 2016 - 16:15

Свободно място за асистент

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Алгебра и теория на числата от професионално направление  4.5. Математика в катедра “Алгебра и геометрия” към Факултета по математика и информатика.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 47/21.06.2016 г.)

Дата: 
вторник, June 21, 2016 - 10:45

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.47/21.06.2016 г.) за:

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, June 8, 2016 - 10:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Физика и астрономия от професионално направление 4.1. Физически науки в катедра “Теоретична и приложна физика” към Факултета по природни науки.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, June 8, 2016 - 10:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Физика от професионално направление 4.1. Физически науки в катедра “Експериментална физика и методика на обучението по физика” към Факултета по природни науки.

Страници