Архивабв

Конкурс за доцент (обнародван в ДВ, бр.21 / 10.03.2017 г.)

Дата: 
петък, March 10, 2017 - 13:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.21/10.03.2017 г.) за доцент по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2.

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, February 27, 2017 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на ¼ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, February 27, 2017 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на ¼ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, February 27, 2017 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, February 27, 2017 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Методика на обучението по история от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки в катедра “Методика” към Факултета по хуманитарни науки.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, February 27, 2017 - 11:30

Свободно място за асистент

Конкурс за доцент (обнародван в ДВ, бр.16 / 17.02.2017 г.)

Дата: 
петък, February 17, 2017 - 10:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.16/17.02.2017 г.) за доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.

Конкурси за докторантури (обнародвани в ДВ, бр.16/17.02.2017 г.)

Дата: 
петък, February 17, 2017 - 10:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.16/17.02.2017 г.) за учебната 2016/2017 със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

 

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.104/29.12.2016 г.

Дата: 
четвъртък, December 29, 2016 - 15:45

Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.104/29.12.2016 г.) за:

професор по:

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 14:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.., област на висше образование 1.

Страници