Архивабв

Свободно място за преподавател

Дата: 
сряда, May 3, 2017 - 15:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на ¼ щат по Социално консултиране от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, May 2, 2017 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на 1/2 щат по Методи за пречистване от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, May 2, 2017 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на ¼ щат по Физични методи за анализ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, област на висше образование 1.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, May 2, 2017 - 14:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на ¼ щат по Теренен практикум от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, област на висше образование 1.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, May 2, 2017 - 14:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност асистент на ¼ щат по Славянски литератури от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, May 2, 2017 - 14:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност асистент на ¼ щат по Най-нова българска литература от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/11.04.2017 г.)

Дата: 
вторник, April 11, 2017 - 12:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 30/11.04.2017 г.) за:

професор по:

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, April 4, 2017 - 15:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент” по Фотограметрия и дистанционни методи от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, April 4, 2017 - 15:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на ¼ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Графика)  в катедра “Визуални изкуства, теория и методика” към Педагогическия факултет.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, April 4, 2017 - 15:00

Свободно място за преподавател

Страници