Архивабв

Конкурси (ДВ, брой 53/12.07.2011г.)

Дата: 
вторник, July 12, 2011 - 10:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (ДВ, брой 53/12.07.2011г.) за:
професор по:

Свободни мяста за заемане на академичната длъжност “асистент”

Дата: 
сряда, February 1, 2012 - 11:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни мяста за заемане на академичната длъжност “асистент”:

Свободно място за заемане на академичната длъжност “асистент” по растителна защита

Дата: 
понеделник, January 9, 2012 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност “асистент” по растителна защита в катедра “Растениевъдство и растителна защита” към Колеж-Добрич.
Срок за подаване на документи: 20 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.

Конкурси (ДВ, брой 44, 10.06.2011г.)

Дата: 
петък, June 10, 2011 - 16:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните конкурси (ДВ, брой 44, 10.06.2011г.) за:
 
професор по:

Конкурси (ДВ, брой 39, 20.05.2011г.)

Дата: 
петък, May 20, 2011 - 13:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните конкурси (ДВ, брой 39, 20.05.2011г.) за:
професор по:

Свободно място за заемане на академичната длъжност “асистент” по педагогика и история на педагогиката и българското образование

Дата: 
понеделник, November 7, 2011 - 14:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност “асистент” по педагогика и история на педагогиката и българското образование в катедра “Педагогика и управление на образованието” към Педагогическия факултет.

Свободно място за заемане на академичната длъжност “асистент” по аналитична химия

Дата: 
четвъртък, November 3, 2011 - 15:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност “асистент” по аналитична химия в катедра “Обща химия” към Факултета по природни науки.
 
Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.
 

Конкурси

Дата: 
петък, April 15, 2011 - 15:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните конкурси (ДВ, брой 31, 15.04.2011 г.) за:
професори по:

Докторантури за учебната 2011/2012 г.

Дата: 
вторник, July 12, 2011 - 10:15 to понеделник, June 17, 2013 - 10:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”обявява следните докторантури за учебната 2011/2012 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (брой 53. 12.07.2011 г.) :

Свободно място за заемане на академичната длъжност “асистент” по физика

Дата: 
събота, September 17, 2011 - 12:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност “асистент” по физика в катедра “Експериментална физика и методика на обучението” към Факултета по природни науки.
 

Страници