Архивабв

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, July 3, 2017 - 16:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател” по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4.

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, June 26, 2017 - 09:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на ¼ щат по Системи за сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/16.06.2017 г.)

Дата: 
петък, June 16, 2017 - 14:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява (обнародвани в ДВ, бр.48/16.06.2017 г.) конкурси за:

доцент по:

Свободно място за преподавател

Дата: 
четвъртък, June 1, 2017 - 15:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател” по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4.

Свободно място за асистент

Дата: 
четвъртък, June 1, 2017 - 14:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент” по Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4.

Свободно място за асистент

Дата: 
четвъртък, June 1, 2017 - 14:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност "асистент" на ½ щат по Средновековна българска археология от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2.

Свободно място за асистент

Дата: 
четвъртък, June 1, 2017 - 14:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност асистент на ¼ щат по Съвременен български език от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2.

Свободно място за асистент

Дата: 
четвъртък, June 1, 2017 - 13:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност асистент по Обща, висша и приложна геодезия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5.

Конкурс (обнародван в ДВ, бр. 39/16.05.2017 г.)

Дата: 
вторник, May 16, 2017 - 11:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 39/16.05.2017 г.) за:

Свободно място за преподавател

Дата: 
сряда, May 3, 2017 - 15:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател по Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1.

Страници