Учебен отделабв

гл. ас. д-р Цоньо Георгиев – началник
Кабинет: 115 в, Корпус 1, ет.1
Телефон:  054 830 370
 
Христина Атанасова – главен специалист I степен
Кабинет: 105, Корпус 1, ет. 1
Телефон:  054 830 495 / вътр. 152 , 174
 
Милена Велева – главен специалист I степен
Кабинет: 105, Корпус 1, ет. 1
Телефон:  054 830 495 / вътр. 152
 
Йорданка Янкова-Йорданова – главен специалист III степен
Кабинет: 312, Корпус 3, ет. 3
Телефон:  054 830 495 / вътр. 140
 
Нели Дякова главен специалист I степен
Кабинет: 02, Корпус 2, партер
Телефон:  054 830 338