Център за международно сътрудничествоабв

Валерия Иванова - главен координатор на ЦМС

Нурай Илхан Иззет - старши специалист (международна дейност и Административен координатор по програма "Еразъм+")

 
Елица Цветанова Станачкова - старши специалист (международна дейност и Координатор по програма "Еразъм+")
 

 

Сунай Акифов Алиев - старши специалист (международна дейност и Асистент програма "Еразъм+")