Съобщение по проект „Студентски практики”абв

Във връзка с изявление на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков за възникнали проблеми в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, екипът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по проект „Студентски практики - Фаза 1” преустановява временно приемането на нови договори, считано от 10 февруари 2017 г.

Настъпилото забавяне на финансирането по проекта от страна на Министерството на образованието и науката към Шуменския университет ще доведе до забавяне в изплащането на дължимите стипендии и възнаграждения на ментори и академични наставници за неопределено време.

Екипът на Шуменския университет по проект „Студентски практики - Фаза 1” полага всички усилия за по-бързото разрешаване на проблема. При промяна в ситуацията екипът се ангажира да информира своевременно заинтересованите.